U bevindt zich hier

Hoe kijk je best naar psychotherapie?

De richting, uitdagingen en confrontaties die het leven met zich meebrengt help ik in een ruimer perspectief te plaatsen. Dit op jezelf doen is vaak een grote opdracht. Het gebeurt vaak dat je als individuele persoon te dicht bij je situatie/moeilijkheid staat om zelf nieuwe mogelijkheden te zien.

Enkele belangrijke aspecten in therapie.

Binnen therapie vind ik het heel belangrijk dat jij jezelf als persoon veilig voelt. Mijn therapie vertrekt steeds vanuit grondwaarden die ik hieronder even overloop:

1. Onvoorwaardelijke aanvaarding

Wat betekent onvoorwaardelijk precies? In therapie is er een onvoorwaardelijke aanvaarding voor je gevoelens, gedachten, emoties en visie op de situatie waarin je jezelf bevindt. Je beleving zal ik niet beoordelen. Via onvoorwaardelijke aanvaarding beoog ik een veilige ruimte te creëren waarin alles bespreekbaar is en jouw situatie geëxploreerd wordt om samen met jouw op zoek te gaan waarin ik jou kan ondersteunen.

2. Echtheid & Empathie

Wat betekent empathie in therapie? Tijdens een sessie voel ik steeds mee met de persoon die voor mij zit. Zowel tijdens als bij het denkwerk na de sessie. De empathie vertrekt steeds vanuit professionalisme.  Ik bewaak steeds een correcte afstand/nabijheid (echtheid) waarmee ik binnen een therapeutisch kader jouw visies en denkpatronen zal beluisteren, verduidelijken en positief zal uitdagen. Op die manier wil ik perspectieven openen.

3. Therapie op maat

Therapie op maat heeft verschillende invalshoeken:

  • Op maat betekent dat ik vanuit mijn breed psychologisch therapeutisch denkkader mijn aanpak afstem op jouw situatie, noden en vragen.
  • Op maat betekent eveneens dat jij de richting kan aangeven van de therapie.
  • Op maat betekent daarnaast ook dat ik het therapeutische proces op jouw tempo laat verlopen.

 4. Vertrouwelijkheid

Alles wat wordt verteld in een therapiesessie behoort tot het beroepsgeheim.

5. Wetenschappelijk onderbouwd

Ik vertrek steeds van wetenschappelijk onderbouwde methodieken/theorieën. Om mijn kennis up-to-date te houden, kijk ik erop toe dat ik bijschool waar en wanneer nodig.